Кўп деган кўп янгилур

0
107
марта кўрилган.

Алишер Навоий ҳикматларидан

 

 • Агар отинг йўқтур, арпа ғамин емассан.
 • Барча лаззатни татдим, офиятдин чучукрак шарбат топмадим.
 • Билки, гадодур тама этган киши.
 • Вафосизда ҳаё йўқ, ҳаёсизда вафо йўқ.
 • Ғийбат дегучи – нажосат егучи.
 • Ёлғон айтқучи ғафлатдадур.
 • Ёлғончи ҳар неча сўзида фасиҳроқ, сўзи қабиҳроқ.
 • Ёмонларға лутфу карам – яхшиларгға мужиби зарару алам.
 • Кимки, қаноатдан эрур ҳужжати, яхши-ёмонга йўқ анинг ҳожати.
 • Киши таълимдан топса малолат, топар илм аҳли оллинда хижолат.
 • Киши ўз мадҳин деса, чин доғи бўлса нописанддур.
 • Кўзни ўз айбингдан олма ва ўзгалар айбиға кўз солма.
 • Кулагач юзлуг хушахлоқ нифоқ кудуратидин бўлғай йироқ.
 • Кулгу адаб таркига белгу дурур.
 • Кўп деган кўп янгилур.
 • Мазлумға бахшойиш кўргузки, золимдан осойиш кўргайсен.
 • Моллиғ нодоннинг демаги, олтунлуқ чибиннинг емаги маълум.
 • Одамийнинг яхшироғи улдурким, порсову пок бўлғай ва ҳақ сўзни айтурда беваҳму бок бўлғай.
 • Озз демак ҳикматқа боис ва оз емак сиҳҳатқа боис.
 • Оқил чиндин ўзга демас, аммо барча чинни ҳам демак оқил иши эмас.
 • Сабр била кўп боғлиғ иш очилур, ишда ошиққан кўп тойилур, кўп тойилған кўп йиқилур.
 • Сўзи ҳисобсиз – ўзи ҳисобсиз.
 • Табиатка ҳар неки одат бўлур, чу эскирди одат – табиат бўлур.
 • Такаббур шайтон иши, бийиклик нодон иши.
 • Телба қулоғиға панд – қуюн оёғиға банд.
 • Ўзи поку кўзи покни инсон деса бўлур.
 • Улки буюруб, ўзи қилмағай – ҳеч кимга фойда ва асар анинг сўзи қилмағай.
 • Улки, сўзни бир ердин яна бир ерга еткургай, элнинг ўткан гуноҳин ўз бўйниға индургай.
 • Улки, эл кўрмагунча бермас, лаимдур, сахий эрмас.
 • Хўб йиртуқ тўн била ҳам хўб, гул ямоғлиқ чопони била маҳбуб.
 • Эр кишиким, кўп ясанғай, хирад аҳли анинг ақлидин ўсанғай.

 

Ориф Толиб тўплади.

МУЛОҲАЗА БИЛДИРИШ

Мулоҳаза киритилмади!
Исми шарифингизни киритинг.